RTM:n syyskokous pidettiin eilen 9.12.2015 klo 19.00

Kokouksessa valittiin seuran kommodoriksi v.2016 nykyinen kommodori Anne Qvintus.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Jari Koski,Risto Karimies,Heimo Jäntti,Ilari Honkavaara sekä Teppo Jalava valittiin uudelleen kaudeksi 2016-2017. Toiminnantarkastajiksi valittiin nykyiset Klaus Seiro ja Ilmari Eronen.

Toimintasuunnitelman osana hyväksyttiin RTM:n pitkän aikavälin investointisuunnitelmarunko, joka sisältää mm. uuden kerhotalon suunnittelun aloittamisen. Uuden kerhotalon rakentamis(tai rakentamatta jättämis)päätöksen tekemiseksi perustetaan toimikunta , jonka tehtävänä on laatia suunnitelma kustannusarvioineen uuden kerhotalon rakentamista varten sekä suunnitelma siitä miten vanhaa kerhotaloa tulee ylläpitää kunnes mahdollinen uusi talo on valmis.

Lisäksi keskusteltiin vartioinnin toteuttamisesta satamassamme 2016. Eniten kannatusta sai jatkaminen nykysysteemin mukaan siten, että hallitus miettii miten nykyistä systeemiä voidaan tehostaa ja parantaa.

Aaro Häyry-palkinnon sai telakkamestari Jarmo Alho.

Hyvää Joulua ja Uutta Veneilyvuotta 2016 kaikille jäsenille.

Hallitus

Anne Q
Author: Anne Q

Vastaa