Kartta

RTM ry omistaa saaritukikohdan Sipoonselän länsireunalla, Musta Hevonen -nimisessä saaressa. Tukikohta sijaitsee itään suuntautuvassa niemenkärjessä. Saaripaikkaa kutsutaan yleisesti nimellä Musta.

Saaripaikkamme on tarkoitettu RTM:n jäsenistön käyttöön. Kun jäsen itse on mukana, myös hänen perheenjäsenensä ja vieraansa voivat oleskella saaressa.

Mustan käytössä on noudatettava varovaisuutta. Erityisesti pitää huomioida paloturvallisuus. Päärakennus ja saunarakennus on varustettu sankoruiskuin. Lisäksi rakennusten nurkilla on saavit, jotka toimivat vesivarastoina. Avotulen teko puugrilliin on kielletty metsäpalovaroituksen aikana. Savukkeet sammutetaan ja hävitetään heittämättä niitä luontoon.

Mustaan saapuminen

Mustan laiturialue

RTM:n laituriin kiinnittyvän veneen tulee olla rekisteröity RTM:n venerekisteriin. Veneessä pitää aina olla näkyvillä RTM:n tunniste. Tunniste voi olla RTM:n perälippu, viiri tai tarra. Tunnisteita voi hankkia hallituksen jäseniltä tai saari-isännältä.

Laituriin kiinnittyvässä veneessä pitää aina olla mukana RTM:n jäsen. Siten esimerkiksi perheenjäsenet tai kimppaveneen muut omistajat, jotka eivät kuulu seuraan, eivät voi ilman jäsenen mukanaoloa rantautua saareen.

Veneet kiinnitetään saaren itäisen niemen pohjoispuolelle sijoitettuun laituriin sekä sen edustalla oleviin kiinnityspoijuihin. Kiinnittymisessä tulee huomioida rannan kivisyys ja osin mataluuskin. Varsinkin laiturin idänpuoleisella reunalla on matalaa, joten varovaisuus on tarpeen. Myös tuuliolosuhteet (idän ja pohjoisen puoleiset tuulet) saattavat haitata turvallista kiinnittymistä, vaikka satama onkin suojattu aallonmurtajin. Köliveneet tulee aina kiinnittää peräpoijuun riittävän syvyyden varmistamiseksi. Moottoriveneen voi halutessaan kiinnittää myös laiturin viereen kylkikiinnitykseen, mikäli veneitä on vähän ja laituritilaa riittää.

Myös Mustan Hevosen kivestä rakennetun yhteislaiturin käyttö tilapäiseen kiinnittymiseen on sallittu merkittyjä venepaikkoja lukuun ottamatta.

Saareen tultaessa on jokaisen kävijän kirjattava saapumisensa päärakennuksessa olevaan saaripäiväkirjaan. Sinne merkitään saapumis- ja lähtöpäivät sekä vähintään veneen ja kipparin nimi. Perheenjäsenistä ja vieraista merkitään nimet tai lukumäärä.
Saaripaikassamme kävijöiden valvonta kuuluu kaikille RTM:n jäsenille. Jos siis havaitset laituriin kiinnittyneen veneen, jossa ei ole RTM:n tunnusta, tulee sinun tiedustella, onko vene RTM:n jäsenen vene ja onko jäsen mukana veneessä. Jos vene ei ole kerhomme rekisterissä tai jäsen ei ole veneessä mukana, tulee venekuntaa kehottaa poistumaan saaresta.

Julkiset liikenneyhteydet

Saareen pääsee myös ilman omaa venettä. Kauppatorilta Porvooseen liikennöivä m/s J.L. Runeberg pysähtyy tarvittaessa Mustassa Hevosessa sekä meno- että paluumatkalla. Myös Vuosaaresta Kaunissaareen kulkevaa yhteysalusta on mahdollista pyytää pysähtymään Mustassa Hevosessa (vuoden 2020 tilanne). Molemmat alukset käyttävät saaren yhteislaituria. RTM:n oma satama näkyy yhteislaiturilta, ja perille pääsee metsäpolkuja pitkin. Linnuntietä matkaa on noin 300 metriä.

RTM:n alue

RTM:n omistamalla tontilla on päärakennus, sauna, saari-isännän aitta, majoitusaitta, kaksi grillikatosta ja kompostikäymälä. Saari-isännän aittaa lukuunottamatta kaikki rakennukset ovat jäsenten ja heidän vieraidensa käytettävissä. Päärakennuksen ja saunan ovet avautuvat jäsenavaimella. Aittamajoitus varataan saari-isännältä ja aittoihin on omat avaimensa.

Edellä mainittujen rakennusten lisäksi tontilla on vanha mökki, jota käytetään varastona.
RTM:n alue on merkitty maastoon punaisin rajakepein ja tolpilla, joissa on valkoinen pää. Vältä merkittyjen rajalinjojen ylittämistä.

Saaripaikassamme on sähköt ja vedentekolaite. Laite valmistaa merivedestä makeaa vettä. Vesihanat ovat saunan pesuhuoneessa ja päärakennuksen keittiössä. Laite kierrättää vettä suodattimen läpi pitäen sen tuoreena ja juomakelpoisena, mutta jos vesi seisoo pidempään, sen juomakelpoisuutta ei voi taata. Sen vuoksi vettä ei tule laittaa veneen vesisäiliöön. Vedentekolaite on automaattinen ja jatkuvasti toiminnassa. Se on lukitussa tilassa eikä siihen saa koskea. Jos laite lakkaa toimimasta, ota yhteyttä saari-isäntään.

Päärakennus

Kuva päärakennuksesta

Päärakennus ja kaikki sen sisällä oleva on jäsenistön vapaassa käytössä. Rakennus on yhteiskäytössä kaikkien saaripaikassa olevien kesken, eikä sitä voi varata omaan käyttöön. Eläinten tuonti rakennukseen sisälle on kielletty ja sama koskee muitakin saaripaikan sisätiloja.
Saaressa yöpyminen tapahtuu pääsääntöisesti omissa veneissä tai aitoissa, joita voit varata saari-isännältä.
Päärakennuksen takan käytössä tulee huomioida, että tulipesää ei pidä koskaan täyttää täyteen, vaan puuta lisätään muutama klapi kerrallaan. Sytyttäessä kannattaa luukku jättää ensin hieman raolleen, jotta sytykkeet ja puut syttyvät täysin. Vasta sen jälkeen luukku voidaan sulkea kahvasta.  Takan lasiluukku rikkoutuu helposti, joten olethan varovainen luukkua sulkiessa.

Päärakennuksen terassilla on kaasugrilli. Varalla olevia kaasupulloja säilytetään rakennuksen alla takareunalla. Kaasupullon tyhjennyttyä vaihda tilalle uusi pullo. Lukitusketjun lukko aukeaa jäsenavaimella. Huolehdi tyhjentyneen kaasupullon kuljetuksesta Strömsiin RTM:n kerhorakennukseen vartiokopin eteistilaan.

Muista sammuttaa valot ja sähkölaitteet lähtiessäsi. Muista myös tarkistaa, ettei hella jää päälle.

Sauna

Sauna

Saunaa voi lämmittää ja käyttää kun siltä tuntuu, varausjärjestelmää ei ole. Suositus on, että sauna lämmitetään siten, että se on lämmin klo 18.00 ja silloin alkaa 1,5 tunnin pituinen naisten saunavuoro. Miesten saunavuoro, samoin 1,5 tuntia, on 19.30-21.00. Saunassa on sähkökiuas, jonka ajastin sijaitsee saunatuvan puolella. Pesuvesi kuumennetaan puulämmitteisessä padassa.

Kiukaalle ei pidä missään olosuhteissa heittää merivettä. Meressä pulahtelevien on syytä huomioida, että ranta on matala ja kivinen, joten  saunalaiturilta hyppääminen ei ole turvallista.  Fiksu saunoja käyttää aina laudesuojaa. Kertakäyttöisiä peflettejä löytyy tarvittaessa pesutilasta. Sauna siistitään käytön jälkeen. Viimeinen saunoja huolehtii myös saunan tuuletuksesta. Tuuletusluukkuja ei saa poislähtiessä sulkea vaan ne tulee jättää auki, jotta varmistetaan saunan riittävä tuulettuminen ja kuivuminen.

Grillikatokset

Kuva 5

Lasitettu grillikatos on tarkoitettu kaikille yhteiseksi seurustelutilaksi. Katoksen kaasugrilli on myös kaikkien käytössä. Grillin käyttöohjeet on kiinnitetty seinälle, niihin on syytä tutustua ennen käyttöä. Teethän tilaa muille käyttäjille, kun olet itse ruokaillut. Siivoa myös jälkesi ja vie roskat mukanasi, sillä saareen ei ole järjestetty jätehuoltoa. Erityisesti grillin puhdistamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Niemen nokassa on toinen grillikatos, jossa voi käyttää puuta tai hiiliä. Sen käytössä tulee huomioida yleiset avotulen käyttöä koskevat rajoitukset.

Kompostikäymälät

Käymälöissä asioidaan vain ja ainoastaan istuen. Käytä aina kuoriketta. Pois lähtiessäsi varmista istuimen ja koko huussin siisteys. Jos käsienpesusäiliön vesi loppuu, käy täyttämässä se vesihanasta.

Saaressa liikkuminen

RTM on osakkaana saaren yhteismetsän osakaskunnassa, joka hallinnoi yhteisaluetta saaren keskiosassa sekä pienempää saarta Mustan Hevosen lounaispuolella. RTM:n jäsenistöllä on vapaa käyttöoikeus oman tontin lisäksi yhteismetsän alueisiin, luonnollisesti jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet huomioiden.

Mustan Hevosen keskiosissa kiertelee lukuisia polkuja. Yksi poluista kiertää koko saaren. Rengaspolku on pituudeltaan noin kaksi kilometriä ja sen tunnistaa punaisista, puihin merkityistä täplistä. Polku kulkee myös saaren yhteislaiturin kautta.
Rengaspolulle löydät helpoimmin käymälän edestä lähtevää polkua pitkin. Tontilta poistuessasi käytä aina tätä polkua naapurisovun säilyttämiseksi. Älä oleskele RTM:n alueen ulkopuolisella ranta-alueella äläkä kulje muiden omistamia rantoja pitkin.

Saaressa on paljon punkkeja, joten on suositeltavaa hankkia punkkirokotus ennen saaressa vierailua. Eläimet on pidettävä kytkettynä koko saaressa.

Kalastus

RTM ry kuuluu osakkaana Krämarön kalastuskuntaan, joten jäsenistöllä on kalastusoikeus kalastuskunnan vesialueella. Kalastuslupa oikeuttaa viehekalastukseen kyseisellä alueella edellyttäen, että yleiset lupa-asiat ovat kunnossa. Verkkokalastus on sallittua kuudelle pyydykselle. Pyydykset tulee aina merkitä vihreillä merkeillä, joita on saatavilla päärakennuksen lääkekaapista. Merkit tulee palauttaa kalastuksen jälkeen aina samaan paikkaan, jotta seuraavallekin suodaan mahdollisuus verkkokalastukseen. Kalastuksenvalvojalla on oikeus poistaa kaikki merkitsemättömät pyydykset.

Liputus

Suomen lippu löytyy päärakennuksen kaapista. Lipulla voi juhlistaa seuran tapahtumien lisäksi myös omia ”kesäjuhlia” tarpeen niin vaatiessa. Lipun nostaja huolehtii myös lipun laskusta ajallaan.

Saaresta poistuminen

Poistuessasi saaresta tarkista, että olet sulkenut sähkölaitteet ja kaasupullot, puhdistanut grillin käyttösi jäljiltä ja ottanut kaikki roskasi mukaasi. Jos kaasupullo on tyhjentynyt, ota sekin mukaasi ja vie se Strömsiin kerhohuoneen eteiseen. Jos lähdet viimeisenä, varmista että rakennuksista ja piha-alueelta on sammutettu valot, ja että rakennukset ovat lukossa.

RTM:n saaritoimikunta

Aittojen käyttösäännöt

Majoitusaitta

Yleistä
– Käytössä on kaksi majoitusaittaa. Ne molemmat sijaitsevat saunanpuolimmaisessa aittarakennuksessa. Päärakennuksen viereinen aittarakennus on varattu kokonaan saari-isännän käyttöön.
– Kummassakin aitassa on sängyt, patjat, peitot ja tyynyt kahdelle hengelle. Lattialle mahtuu tarvittaessa oma lisäpatja. Aitoissa on sähköt ja sähkölämmitys.
– Aitoissa voivat majoittua RTM:n jäsenet ja heidän vieraansa. Aitat on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti niitä jäseniä, jotka eivät pysty yöpymään veneessä.

Varaussäännöt
– Aitat varataan toistaiseksi saari-isännältä.
– Aitan voi varata korkeintaan kahdeksi vuorokaudeksi kerrallaan.
– Aitan varausaika alkaa klo 16 tulopäivänä. Jos aitta on vapaa, sinne voi mennä jo aiemmin.
– Aitan varausaika päättyy klo 16 lähtöpäivänä. Tuolloin aitan tulee olla vapaa ja siivottu.
– Jäsenellä saa olla voimassa vain yksi varaus kerrallaan. Uuden varauksen saa tehdä aikaisintaan lähtöpäivänä kello 12.

Käyttösäännöt
– Aittojen avainten säilytyspaikan saat tietää saari-isännältä.
– Tarkista saapuessasi, että aitta on kunnossa. Ilmoita havaitsemistasi vioista ja puutteista heti saari-isännälle.
– Tuo mukanasi omat liinavaatteet. Vuoteita saa käyttää vain aluslakanan, pussilakanan ja tyynyliinan kanssa.
– Aittoihin ei saa viedä lemmikkieläimiä.
– Tupakointi ja tulenkäyttö aitoissa on kielletty.
– Lämmityspattereiden päälle ei saa laittaa mitään.
– Ennen lähtöäsi siivoa aitta ja terassi. Kerää roskat, lakaise lattia, laita huonekalut paikoilleen, pudistele matot ja vuodevaatteet. Puhdista sotkut. Siivousvälineitä löydät aitasta ja päärakennuksesta. Katkaise virta kaikista sähkölaitteista, myös lämmityspatterista.
– Vie omat jätteesi itse pois saaresta. Muista palauttaa avain sille kuuluvaan paikkaan.
– Kerho voi periä käyttäjältä korvauksen, jos aitta jää siivottomaan kuntoon tai sen varustusta on rikottu.

Aittojen käyttösäännöt on päivitetty 7.9.2020 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.