Katsastuspäivät 2023

Kevään 2023 katsastuspäivät: 18.4 runko- ja vuosikatsastus, 25.4 runko- ja vuosikatsastus, 9.5 vuosikatsastus, 16.5 vuosikatsastus, 23.5 vuosikatsastus, 6.6 vuosikatsastus, 13.6 vuosikatsastus.

Vuosikatsastus tehdään veneeseen joka vuosi veneen ollessa käyttövalmiina vedessä. Ns. peruskatsastus tehdään viiden vuoden välein tai aina veneen vaurioiduttua, omistajan vaihtuessa tai seuran muuttuessa. Peruskatsastus koostuu kahdesta osasta: runkokatsastuksesta maissa ja vuosikatsastuksesta vedessä.

 

Vuoden 2023 katsastuksen yleisohjeet


Katsastuspäivän järjestelyt

● Katsastuspäivät ovat perinteisesti tiistaisin kello 17:00 alkaen.
● Kyseisen päivän katsastuslista toimitetaan kello 17:00 mennessä kerhotalon seinälle.
● Veneen omistaja kirjoittaa listaan tarvittavat tiedot.
● Katsastusjärjestys on pääsääntöisesti listan järjestys.
● Katsastuslistassa on tilaa 15 veneelle.
● Katsastusiltana pyritään katsastamaan kaikki ilmoittautuneet veneet.


Turvallisuusmääräykset

● Kaikissa katsastukseen liittyvissä tilanteissa pidetään riittävää turvaväliä.
● Kerhohuoneeseen voi mennä vain katsastajan kutsusta. Muuten odotus on aina ulkona.
● Katsastukseen osallistuu vain yksi henkilö venettä kohden.
● Katsastaja ja veneen omistaja voivat keskenään sopia muista asioista, kuten maskin käytöstä


Vuosikatsastus

Valmistelut on tehtävä veneessä niin, että ainakin alla mainitut tarkastettavat välineet ja asiat ovat
veneessä hyvin järjestettynä esille siten, että ne voidaan vaivattomasti tarkastaa eikä omistajan ole
tarpeen tulla esittelemään veneeseen mitään:
● purjehdusvalot ovat päällä; toimimattomat valot aiheuttavat katsastuksen keskeytyksen
● sammuttimet
● raketit, soihdut, savut ja led-hätämerkinantolaitteet
● ensiapuvälineistö
● veneen työkalut
● veneen asiakirjat; radioluvat, venerekisteritodistus, venetodistus, katsastuslomake (tarvittaessa)
● luukut ovat avoinna tai niin, että ne voidaan kannelta annetuin ohjein helposti avata
● katsastusmaksu 10 euroa


Runkokatsastukset

Toteutetaan vastaavalla tavalla kuin vuosikatsastus turvallisuusmääräysten osalta. Aluksen omistajan
kannattaa tarkastaa venetodistuksensa; jos se on täynnä, vene täytyy runkokatsastaa 2022.
Veneen omistaja huolehtii siitä, että
● tarvittavat luukut on avattu veneen sisätiloissa
● telakoituun veneeseen on turvallista nousta
● katsastusmaksu on 10 euroa

Katsastajalla on oikeus keskeyttää katsastus, mikäli veneen katsastettavissa varusteissa, laitteissa tai järjestelmissä on vakavia puutteita. Katsastus keskeytyy myös, jos lievempiä puutteita on useita. Katsastus keskeytyy siihen asti, kunnes puutteet on korjattu. Katsastaja tarkastaa myös sen, että edellisenä vuonna huomautuksen saanut kohta on laitettu kuntoon.

Katsastusmaksu katsastusajan ulkopuolella on 40 euroa.

Mikäli Sinulla on kysyttävää katsastuksesta, ole yhteydessä katsastuspäällikköön tai katsastajaan.

 

Päivitetty 12.2.2023