Katsastus

RTM:ssä katsastuksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla seuran veneilijöitä veneidensä turvallisuutta, hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttöönottoa koskevissa asioissa. Katsastus suoritetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ohjeiden mukaisesti.

RTM:ssä veneiden katsastus on vapaaehtoista. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuista veneistä alennuksen venevakuutusmaksuista.

Katsastamattomalla veneellä ei ole oikeutta käyttää RTM:n lippua perälippuna. Veneenomistajan viiriä saa käyttää katsastamattomassa veneessä, mikä omistaja on RTM:n jäsen.

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa oltaessa veneen päällikkönä toimivalla. Katsastus ei siirrä vastuuta pois veneen päälliköltä. Veneen päällikön on ennen vesille lähtöä varmistettava, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu ja miehitetty.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan seuraaviin luokkiin:

  • Katsastusluokka 1: Avomeri
  • Katsastusluokka 2: Rannikko
  • Katsastusluokka 3: Saaristo
  • Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet

Katsastusmenettely ja katsastajat

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään veneilykauden alussa kesäkuun loppuun mennessä, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Katsastettu vene merkitään vuosittain RTM:n katsastusrekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuran lippua.

Katsastuksen suorittamat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajilla. Seuran valtuuttamien katsastajien nimet yhteystietoineen ovat RTM:n nettisivuilla ja kerhorakennuksen ilmoitustaululla.

Katsastusajankohdat

RTM:n katsastuskausi alkaa yleensä huhtikuun puolivälistä ja jatkuu kesäkuun puoliväliin, kuitenkin niin, että varsinaiset vuosikatsastusajankohdat ajoittuvat touko- ja kesäkuuhun. Päivämääristä tiedotetaan erikseen. Huomioitavaa on, että peruskatsastuksen runkokatsastus on tehtävä ennen vesillelaskua.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai seuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, ensin runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina.

Runkokatsastuksessa tarkistetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

Jos katsastus, tai esimerkiksi peruskatsastukseen kuuluva runkokatsastus, joudutaan tekemään oman sataman ulkopuolella, on katsastuksen tilaaja velvollinen suorittamaan katsastajalle todelliset matkasta aiheutuneet kulut. Vastaavasti tässä tilanteessa katsastus voidaan myös teettää toisen seuran katsastajalla.

Katsastuspöytäkirja, venetodistus ja katsastustarra

Peruskatsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja, jonka toinen kappale jää veneen omistajalle ja toinen seuralle. Vuosikatsastuksesta tehdään merkintä peruskatsastuspöytäkirjaan sekä venetodistukseen. Jos vuosikatsastuksen on tehnyt vieraan seuran katsastaja, on veneenomistajan ilmoitettava katsastuksesta luotettavalla tavalla RTM:n katsastajalle.

Peruskatsastuksen jälkeen veneelle annetaan venetodistus, jolloin veneellä on oikeus käyttää seuran lippua. Todistus on pidettävä mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo päättyy kuitenkin välittömästi veneen omistajan vaihtuessa tai omistajan vaihtaessa seuraa. Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavoin muutella.

Peruskatsastuksesta tai vuosikatsastuksesta veneen omistaja saa katsastustarran. Katsastustarra on liimattava näkyvälle paikalle veneen paapuurin puolelle esimerkiksi ikkunaan tai mastoon.

 

Tietoa katsastuksesta liiton nettisivuilla.

Täältä löytyvät SPV:n Katsastussäännöt 2022.

 

Päivitetty 10.4.2022