Roihuvuoren ja Tammisalon Meriulkoilijat ry

Jätteen keräys RTM:ssä

Sekajätteet:

Kaikki sekajäte tulee toimittaa C-aitauksen vieressä olevaan Molokki- säiliöön.
Sekajätesäiliö on tarkoitettu vain kerhon toiminnan tuottamalle sekajätteelle ja veneilyn tuottamalle talousjätteelle. Veneilyn tuottamaksi talousjätteeksi luetaan myös saarissa mökkeilyn tuottamat tavanomaiset roskapussit.

Ongelmajätteet:

Jäteöljyn keräyssäiliö on sataman kunnossapitotoimien yhteydessä väärinkäytösten vuoksi poistettu ja keräys lopetettu.
Olemme toimittaneet ilmoitustauluille HSY :n ohjeistuksen korvaamaan aiempaa RTM:n järjestämää jäteöljyn keräystä.

Käytetyt akut, patterit, jäähdytinneste, maalijäte yms. jätteet tulee itse viedä pois satama-alueelta.

Veneen omistaja on tuottaessaan veneensä huoltotoimissa syntyvää ongelmajätettä ja on ongelmajätteen käsittelyssä ja toimittamisessa ongelmajätekeräyspisteeseen yksityishenkilö. Shell Herttoniemi on lähin ongelmajätteen keräyspiste, joka on ilmainen.

Septiasema:

Septipumppu on mastonosturin vieressä. Pumppu on lukittuna ja siihen käy kerhon avain. Huom! septipumpulla ei saa imeä pilssivesiä.

Satama-alue ja laiturit:

Satama-alueella vesillelaskun ja pukkitalkoiden jälkeen on jokaisella velvollisuus siistiä oma telakointi paikkansa ja merkitä prikalla ja/tai nimellä pukkinsa asianmukaisesti. Pukit toimitetaan omatoimisesti telakkamestareiden osoittamaan paikkaan.

Laitureilla ei saa säilyttää mitään irtotavaraa, verkkomerkkejä, ankkureita yms.

Veneen pesu ja kemikaalit:

Pesuaineet sisältävät usein fosfaatteja tai luontoon sopimattomia aineita. Pesuaineiden joutumista vesistöön on yritettävä välttää ja suosittava fosfaattomia aineita. Kaikki biologisesti hajoavat tuotteet on vesistöjen ja luonnon kannalta parhaita tuotteita.
Veneen eri kemikaalien kanssa on toimittava aina valmistajan ohjeiden mukaan. Osa erilaisista venekemikaaleista on ongelmajätettä ja ne tulee toimittaa ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Ympäristö ja sen kunnossapito on meidän kaikkien yhteinen asia. Pidetään RTM.n ympäristö yhdessä siistinä. Satamaan pitää olla kiva tulla, oli sitten satunainen kulkija tai veneilijä.

Kirjautuminen