Ohessa tärkeää tietoa jäsenistölle. Omalla toiminnallamme varmistamme sataman viihtyvyyden ja turvallisuuden.

Laituripaikka

Satamakapteeni määrää laituripaikan veneen mittojen ja tyypin perusteella. Jäsenellä ei ole ns. omaa paikkaa, vaan paikka voi vaihtua. Toiveet venepaikan suhteen pyritään toteuttamaan.

Veneen omistajan/haltijan on kuuluttava seuraan. Paikkaa ei saa luovuttaa edelleen esim. sukulaiselle, vaan tästä on ilmoitettava seuralle. Laituripaikassa saa säilyttää vain  seuraan rekisteröityä venettä. Sataman yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi laituripaikalla tai sen vieressä ei saa pitää toista venettä, esim. jollalle tai toiselle veneelle tulee hankkia oma paikka satamasta.

Laitureita ei saa käyttää tavaroiden säilytykseen.

Veneen kiinnittäminen

Veneessä on oltava riittävä määrä lepuuttajia ja vene on kiinnitettävä riittävän vahvasti huomioiden, että navakalla itätuulella veneiden kiinnitykset ovat kovalla rasituksella. Kaikki aiheutetut vauriot toisten veneille, kuten rantautumisen yhteydessä syntyneet, ovat ilmoitettava heti satamakapteenille.

Laiturisähkön käyttö

Laiturisähköä voit käyttää veneen ylläpitoon, kuten akkujen lataukseen tai sähkötyökalujen käyttämiseen. Kuitenkin pitkäaikaisesta tai jatkuvasti sähköä kuluttavien laitteiden käyttämisestä, kuten sähköpattereiden tai moottorin öljynpohjalämmittimien käyttämisestä, on sovittava erikseen satamakapteenin kanssa.

Kun olet lopettanut sähkön käytön, kerää johdot pois laiturilta ja vapauta pistokepaikka muiden käyttöön. Muista, että pitkäaikainen sähkön käyttö veneissä valvomatta aiheuttaa aina tulipaloriskin ja oman sekä viereisten veneiden vedenalaisten osien galvaanisen korroosion vaaran.

Veneissä yöpyminen

Liikuntaviraston ohjeistuksen mukaisesti satamassa olevissa veneissä ei saa asua. Mikäli joudut yöpymään veneessä esim. myöhäisen saapumisen johdosta, ilmoittaudu vartijalle. Vartija pitää kirjaa veneissä yöpyvistä.

Vartiovuorot

Jokaiselle venepaikan haltijalle tulee aina yksi tai useampi vartiovuoro vuodessa. Vartiovuorot julkistetaan vartiokopin ilmoitustaululla huhtikuussa. Vartiovuorosta ei muistuteta erikseen, vaan jäsenten oletetaan itse selvittävän vartiovuoronsa ajankohdan.

Ole keväällä erityisen tarkkana, koska vartiot alkavat heti toukokuun alussa.

Kesken kauden liittyville uusille jäsenille tai venepaikan saaville vartiovuorot tulevat marras- tai joulukuusta. Näistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti jäsenelle sähköpostilla liittymisen yhteydessä.

Toiminta vartiossa

Vartiovuoron aikana tulee kiertää laitureilla ja telakointialueella. Tapahtumia laiturialueella ja telakka-alueella tulee tarkkailla ja tarvittaessa kirjata ylös vartiopäiväkirjaan. Vartijan tehtävänä on myös huolehtia veneiden kiinnityksistä kovalla tuulella. Veneisiin nousemista tulee pääsääntöisesti välttää, mutta vahinkojen välttämiseksi ja veneiden kiinnityksen parantamiseksi veneisiin nousu on sallittu. Tästä tulee myös ilmoittaa veneen omistajalle.

Vartija kirjaa ylös veneissä yöpyneet venekunnat.

Mikäli havaitset varkaustilanteen, soita numeroon 112 ja odota poliisin tuloa.

Varastokaapit

Seuralla on vuokrattavia varastokaappeja. Tyhjiä kaappeja ei saa ottaa itse käyttöön, vaan vapaita kaappeja tulee tiedustella satamakapteenilta. Tyypillisesti kaappeihin on ollut jonotuslista. Kaapeissa ei saa säilyttää kaasupulloja tai polttoainetta.

jilme
Author: jilme

Vastaa