Esillä:

Sääntömääräiset asiat

 

Keskustellaan mahdollisista investoinneista

 

Vuonna 2021 erovuorossa olevat hallituksen jäsenet:

  • Esa Kelo, kalustomestari
  • Heimo Jäntti, kalustomestari
  • Jari Koski, satamakapteeni
  • Teppo Jalava, IT- vastaava
  • Risto Karimies, telakkamestari

 

sekä Anne Qvintus, kommodori

 

Kokouksessa valitaan hallitukseen lisäksi yksi henkilö kauden 2021-2022 aikana eronneen Hannu Töyrylän tilalle kauden loppuun eli vuodeksi 2022.

 

 

Kokous pidetään vallitsevan koronatilanteen takia kerhorakennuksen pihalla.

Kokouksen yksityiskohtainen esityslista sekä toimintasuunnitelma sekä ja budjetti 2022 on jaettu sähköpostilla heille, joiden osoite on tiedossa ja muille paperisena kokouksessa.

Lain 375/2021 (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista) suomin valtuuksin RTM:n hallitus on päättänyt sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä.

Varustauduthan sään mukaisella vaatetuksella.

 

Tervetuloa

RTM:n hallitus

Anne Q
Author: Anne Q

Vastaa