Roihuvuoren ja Tammisalon Meriulkoilijat ry

Satamaohjesääntö

Kevätkokouksen 9.3.1998 vahvistama satamaohjesääntö

1§ Veneen haltijaksi nimitetään tässä ohjesäännössä henkilöä, jonka nimiin vene on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai muuhun vastaavaan asiakirjaan. Laituripaikka luovutetaan veneen haltijalle. Veneen haltijan on ilmoitettava veneensä tiedot ja niiden muutokset satamakapteenille.

2§ Venepaikkojen maksuista ja jakoperusteista päättää yhdistyksen hallitus. Venepaikan saamisen ehtona on maksaa venepaikka hallituksen määräämään eräpäivään mennessä ja samalla venepaikkahakemuksen tulee olla palautettu asianmukaisesti täytettynä.

3§ Laitureilla ovat oikeutettuja oleskelemaan yhdistyksen jäsenet sekä yhdistyksen kanssa venepaikkasopimuksen tehneet perheineen ja heidän vieraansa. Laituripaikan haltija vastaa vieraidensa käytöksestä. Jokaisen on satama-alueella huolehdittava siitä, että alue pysyy siistinä ja tulen käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta.

4§ Veneen haltijan on laituripaikan menettämisen uhalla huolehdittava siitä, että vene on kiinnitetty asianmukaisesti pitävillä köysillä ja varustettu riittävällä määrällä laitasuojia (vähintään 4 kpl). Jokaisessa veneestä laituriin kiinnittyvässä köydessä on oltava joustin.

5§ Tavaran säilyttäminen laitureilla ja yhdistyksen muissa satamatiloissa on sallittua vain satamakapteenin luvalla.

6§ Veneen saa sijoittaa tilapäisesti satama-alueelle vain satamakapteenin tai hänen valtuuttamansa henkilön luvalla.

7§ Satamakapteeni merkitsee antamansa huomautukset vartiopäiväkirjaan. Laituripaikkoja koskevat toimenpiteet ja erityismääräykset ilmoitetaan ilmoitustaululla. Yhdistykseemme kuuluvan veneen päällikön toivotaan ilmoittavan veneen pitkäaikaisesta poissaolosta.

8§ Yhdistyksen omistamien veneiden käytöstä tekee merkinnän vartiopäiväkirjaan niiden käyttäjä.

9§ Satama-alueella on veneen nopeus säädettävä sellaiseksi , että vene on kaikissa tilanteissa hallittavissa. Satama-alueella on aallokon aiheuttamisen kielto. Vahingon satuttua siitä on ilmoitettava satamakapteenille ja mahdollisuuksien mukaan välittömästi vahingoittuneen veneen haltijalle.

10§ Talvitelakointiajan määrää liikuntavirasto. Veneet telakoidaan telakkamestarin osoittamaan paikkaan ja mastot pääsääntöisesti mastotelineisiin. Telakoidut veneet , mastot ja trailerit on merkittävä näkyvästi hallituksen päättämällä tavalla. Telakointimaksut on maksettava 14 vuorokauden kuluessa telakoinnin alkamisesta. Ellei veneen haltija ole paikalla , on sähkön käyttö telakointialueilla sallittu vain akkujen lataamiseen. Muusta sähkön käytöstä on sovittava erikseen telakkamestarin kanssa.

11§ Mastonosturin käytöstä on aina sovittava etukäteen mastonosturin hoitajan kanssa.

Kirjautuminen