Syyskokous RTM ry:n kerhorakennuksessa 9.12.2015 klo 19.00

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
– kokouksen puheenjohtajan valinta
– kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016
7. Yhdistyksen tulo- ja menoarvioesityksen hyväksyminen vuodelle 2016
8. Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2016
9. Valitaan kommodori vuodeksi 2016
10. Valitaan 5 hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle, kaudeksi 2016 -2017
Erovuorossa ovat:
• Jari Koski Kerhomestari, ympäristövastaava
• Risto Karimies Telakkamestari
• Heimo Jäntti Kalustomestari
• Ilari Honkavaara Kalustomestari
• Teppo Jalava IT-vastaava
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja toiminnantarkastajan varamiestä vuodelle 2016
13. Muuta esille tulevaa
14. Kokouksen päättäminen
_________________________________________________________________________________________
RTM, Toiminnan suuntaviivat 2016 ->

Toimintaperiaatteet
• RTM ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää jäsenistön ja heidän perheenjäsentensä veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta tuottamalla satama- ja telakointipalveluita sekä veneilyä tukevia koulutustapahtumia
• Kerhossa on (v.2015 lopussa) 364 jäsentä, joista ainaisjäseniä 81, nuorisojäseniä 3. Laituripaikkoja oli käytössä 214 ja talvitelakointipaikkoja n. 130
• Ajankohtaisista asioista ja järjestettävistä tapahtumista tiedotetaan kerhon nettisivuilla ja kerhon ilmoitustaululla
• Satama- ja maa-aluetta koskevissa asioissa noudatetaan Helsingin kaupungin liikuntaviraston ohjeita ja määräyksiä.
• Kerhon taloutta pyritään johtamaan siten että tulot ja menot pysyvät tasapainossa, jotta ennakoimattomia korotuksia jäsenmaksuihin ei tarvittaisi

Satama ja sen palvelut
• Tähän (v.2015 loppuun asti) on kaikille halukkaille järjestynyt venepaikka ja kaikki halukkaat ovat pystyneet talvitelakoimaan veneensä kerhon alueella. Tämä tulee olemaan tavoite jatkossakin, eikä lisää jäseniä hankita esim. kampanjoimalla, ellei vapaita venepaikkoja ole.
• Talvitelakointipaikkojen määrää pyritään lisäämällä järjestelemällä telakointialuetta tehokkaammin
• Kerhorakennuksen varastosta ovat halukkaat saaneet käyttöönsä varastokaapin, useimmiten jonottamatta.
• Veneiden koko on viime vuosina kasvanut ja sitä myötä myös isompien laituripaikkojen tarve on kasvanut. Tähän pyritään vastaamaan laituripaikkojen uudelleenjärjestelyllä tavoitteena optimoida venepaikkojen käyttöaste.
• Veneiden lasku – ja nosto palvelut pyritään säilyttämään vähintään nykytasoisina.
• Mastojen varastointi veneiden kannella lopetetaan. Mastojen säilytyspaikkoja lisätään ja parannetaan. Säilytyspaikkojen käyttöä selkeytetään ohjeistuksella.
• Satama-alueen viihtyisyyttä pyritään parantamaan

Musta Hevonen
• Musta Hevonen pyritään pitämään hyvässä kunnossa, jotta voidaan tarjota miellyttävä vapaa-ajan viettokohde jäsenistölle.
• Kerholaisille suunnatun yhteisen toiminnan järjestämistä jatketaan nykymallin mukaan
Junioritoiminta
• RTM:llä ei ole resursseja omaan junioritoimintaan vaan sitä hoidetaan East Side Sailing Teamin kautta. East Side Sailing Team on kahdentoista itähelsinkiläisen, sipoolaisen sekä vantaalaisen pursiseuran ja venekerhon yhteenliittymä. Se tarjoaa toimialueellaan korkeatasoista purjehdusopetusta sekä -valmennusta lapsille ja nuorille. Toiminta koostuu itäisen Helsingin vesialueilla järjestettävistä kursseista, harjoituksista, valmennuksesta ja kilpailuista.
• Lisäksi RTM:llä on optimistijolla, jota säilytetään Musta Hevosessa. Jolla on vapaasti jäsenten ja heidän perheenjäsentensä käytettävissä vanhempien ohjauksessa.

RTM ry pitkäntähtäimen investointisuunnitelma, laadittu 10/2015
RTM:n talous
o on pitkään ollut vakaalla pohjalla. v.2008 alkaen sitä on vakautettu siten että ns. operatiiviset kulut ovat pysyneet tuloja pienempänä mahdollistaen tehdyt investoinnit.
Kerhon talouden tunnuslukuja:
o Liikevaihto: n. 120 000 €
o Laitureiden tuotto 53000 €, josta kaupungille maksetaan laiturivuokria n. 49 000 €
o Kerhossa on (v.2015 lopussa) 364 jäsentä, joista ainaisjäseniä 81 ja nuorisojäseniä 3. Jäsenmaksutulot v. 2015 olivat 25000 €
o Laituripaikkoja oli käytössä n. 180 ja talvitelakointipaikkoja n. 130, näistä tuottoja syntyi n. 22000€, josta maavuokra kaupungille n. 8600€, tuotot 13400 €/a
o periaatteena uusia hankkeita suunniteltaessa olisi hyvä pitää että n. 15000€/a tulee varata kauden aikana tehtäviin yllättäviin pikkuinvestointeihin ja ylläpitokorjauksiin

Satama ja sen palvelut
Toimitalo
o toimitalossa on v.2015 keväällä mittauksilla todettu sisäilman laatu huonoksi
o lisäksi rakennuksessa on kosteusvaurioita
o uuden kerhotalon rakentamispäätöksen tekemistä varten perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on vuonna 2016 laatia investointilaskelma ja -suunnitelma kerhotalon uusimiseksi. Työryhmä selvittää myös miten vanhaa kerhotaloa ylläpidetään, jotta se pysyy käyttökunnossa siihen asti kunnes uusi rakennus on käytössä
o alustava budjetti on 200 000 €, josta puolet rahoitetaan lainalla, puolet omalla rahoituksella. Vuonna 2016 perustetaan rakennusrahasto, johon kerätään rahaa kerhotalon rahoitukseen muutaman vuoden aikana mm. maksuja korottamalla

Laiturit ja telakointi
o Syksyllä 2015 perustetaan työryhmä miettimään laituripaikkojen uudelleenjärjestämistä käyttöasteen nostamiseksi ja tyhjien venepaikkojen hyödyntämiseksi
o Talvitelakointipaikkojen määrää pyritään lisäämällä järjestelemällä telakointialuetta tehokkaammin
o Vuonna 2017 selvitetään laitureiden uusimista ja uusimisen rahoitusta

Musta Hevonen
o Venelaituri alkaa olla elinkaarensa lopussa ja sen uusinta on ajankohtaista kun vanha laituri ja maalla oleva lava hajoavat esim. jäiden takia
o uuden laiturin suunnittelu käynnistetään v.2016, toteutus kuitenkin vasta kun vanha on käyttökelvoton ja uuden laiturin rakentaminen on välttämätöntä

o Vesihuolto
v.2016 selvitetään Musta Hevosen makean veden saantimahdollisuudet, jotta veden kuljettamisesta kanistereissa voidaan luopua. Mahdollisuuksien mukaan ratkaisu toteutetaan jo kesäksi 2016 viimeistään kuitenkin v. 2017

o Rakennukset
v. 2017 rakennetaan uusi työkaluvarasto
Aitoille tehdään välttämättömät ylläpitokorjaukset , uusiin ei investoida ennen v. 2020
Päärakennukselle, isännän mökille sekä saunarakennukselle tehdään välttämättömät ylläpitokorjaukset

o Aallonmurtaja
Toisen kelluvan aallonmurtajan hankinta satamaa suojaamaan. Toteutus 2020-luvulla.
Roihuvuoren ja Tammisalon Meriulkoilijat ry, toimintasuunnitelma 2016

Yleistä
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi – huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu n. kerran kuussa, pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Kokouspäivistä tiedotetaan tarvittaessa yhdistyksen nettisivuilla
Toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan puheenjohtajansa kutsusta
Huolehditaan siitä, että järjestys ja siisteys satamassamme säilyvät.
Veneiden katsastuksista, nostoista ja laskuista, sekä telakoinnista ja laituripaikoista ym. ohjeistetaan yhdistyksen nettisivuilla.

Satama ja telakka
Satamassa tehdään normaalit kunnostus- ja ylläpitotyöt.
Vartiointi toteutetaan entiseen tapaan, yksi vartija / yö. Vartiointikauden pidentämistä marraskuulle selvitetään. Pidennys otettiin käyttöön syksyllä 2015.
Vartioinnin kattavuutta seurataan entistä tarkemmin ja vartijoiden koulutusta sekä turvallisuutta parannetaan.
Veneiden laskut järjestetään huhti – kesäkuussa
Satama-alueen siivoustalkoot pidetään kesäkuun alussa ennen kaupungin asettamaa määräpäivää.
Parannetaan mastojen säilytysmahdollisuutta korjaamalla vanha mastokatos kevään aikana järjestettävänä talkoopäivänä.
Veneiden nostot järjestetään syys- lokakuussa.
Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota sekä tiedotetaan niistä tarvittaessa
Musta Hevonen
Laiturin kunto tarkastetaan ja mahdolliset vauriot korjataan keväällä jäiden lähdettyä. Hanke uuden laiturin hankkimiseksi käynnistetään 2016 uuden laiturin lay out suunnittelulla sekä eri vaihtoehtojen kustannusselvityksillä.
Saaritalkoot pidetään keväällä ja syksyllä tarpeen vaatiessa.
Rakennuksille ja laitteille tehdään normaalit ylläpitohuollot ja kunnostukset. Aittarakennuksen kunto selvitetään ja rakennuksen kunnostamisesta / purkamisesta päätetään saaritoimikunnan suosituksen mukaisesti keväällä 2016.
Saaripäivä järjestetään kesä-elokuussa.

Kerho- ja koulutustoiminta
Kerhoiltoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan jäseniltä tulevien ehdotusten perusteella.
Kerhoviiri nostetaan salkoon 1. tai 2. laskun yhteydessä sekä huolehditaan viirin laskusta kauden päätteeksi. Molemmissa yhteyksissä tarjotaan paikallaolijoille maljat.
Järjestetään rannaltaongintakilpailu elokuussa
Edistetään jäsenten osallistumista seuran järjestämiin tilaisuuksiin sekä alan koulutustapahtumiin (Navigaatioliitot, Meripelastusyhdistys jne).
Veneilykauden päättäjäiset järjestetään loppusyksystä joko kerholla tai muussa soveltuvassa paikassa.
Veneilytoiminta
Veneilytapahtuma järjestetään kesä-elokuussa, jos riittävästi osallistujia ilmoittautuu
Kannustetaan jäseniä tuottamaan materiaalia nettisivuille
Nuorisotoiminta
Optimistijolla pidetään käyttökunnossa
Jollakoulutusta annetaan kerhon toimesta, mikäli tarvetta on.
Katsastustoiminta
Seuran katsastajat katsastavat veneitä touko-kesäkuussa.

Anne Q
Author: Anne Q